Üdvözöljük a

Kamarai Választások 2008 | Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

Kamarai Választások 2008

Szerző: Prókai Csaba
A Választási Bizottság 2008. szeptember 22-i ülésén megállapította a 2008. szeptember 19-i Baranya megyei Kamarai Választások végeredményét. A nem hivatalos végeredmény elérhető itt.

Eltelt ismét négy év, és a kamarai törvény szerint 2008. őszén kamarai választásokra kerül sor hazánkban. Ennek megfelelően a PBKIK Küldöttgyűlése kiírta a Baranya megyei választásokat is. Megválasztotta a választás testületeit, amelyekbe a tagozatok és városok delegáltak tagokat

 

183/2008. (V. 30.) KGY számú határozat
A PBKIK Küldöttgyűlése 183/2008. (V. 30.) KGY számú határozatával a 2008-ban esedékes rendes kamarai választásokat 2008. augusztus 1. és 2008. október 15. között írja ki, a melléklet szerinti ütemterv szerint. A választások módszere urnás, személyes részvételhez kötött szavazás. A választásokon egyidejűleg a városi és tagozati elnökségek is megválasztásra kerülnek.

A PBKIK Küldöttgyűlése 184/2008. (V. 30.) KGY számú határozatával megválasztotta a 2008. évi kamarai választások jelölőbizottságát, választási bizottságát és mandátumvizsgáló bizottságát a tagozatok és városi elnökségek delegáltjaiból, a melléklet szerint.

A kamarai választásokon a vállalkozások a kamarai tagozati keretben választják meg küldötteiket a kamara küldöttgyűlésébe.

 

E tagozatok:

 • Ipari
 • Kereskedelmi
 • Kézműves
 • Regionális vállalati
 • Közszolgálati
A tagozatokon belül valamennyi vállalkozásnak – vagyis nem csak a kamarai tagoknak – választójoga van. Viszont kizárólag csak a kamarai tagvállalkozások tulajdonosát, vezető alkalmazottját, IT vagy FEB tagját lehet kamarai tisztségre választani.

A tagozatok közötti mandátumok a gazdasági súlyarányosan kerültek meghatározásra, eszerint
 • Ipari Tagozat - 12
 • Kereskedelmi Tagozat - 10
 • Kézműves Tagozat - 4
 • Közszolgáltató Tagozat -  6
 • Regionális Vállalati Tagozat - 10
mandátummal rendelkezik. Emellett tagozatonként 2-2 pótküldöttet is kell választani.

A tagozati küldöttek megválasztásával együtt, a vállalkozások szavaznak az 5-5 fős tagozati elnökségek tagjaira, és Pécsen kívül, hovatartozás szerint a mohácsi, siklósi, szigetvári és komlói 5-5 fős városi elnökségekre is.

A megválasztott küldöttgyűlés alakuló ülésén választja meg a kamara elnökét, alelnökeit, az elnökséget, a kamara önkormányzati bizottságainak tagjait.

 

A bizottságok:

 • Kereskedelemfejlesztési
 • Innovációs
 • Kis és Középvállalkozási
 • Szakképzési
 • EU integrációs
Ezek a bizottságok egy-egy kamarai alelnök vezetésével koordinálják az adott szakterület kamarai feladatait.

A küldöttgyűlés megválasztja a kamara ellenőrző bizottságát, és a régiós kamarai szövetség közgyűlésébe valamint a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Küldöttgyűlésébe delegált baranyai vállalkozókat, üzletembereket.

Ugyancsak ekkor kerülnek megválasztásra a Magyar kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Állandó Választottbíróság regionális tagozatának bírái.

A választások menetrendje

A választási bizottság augusztus 13-án küldi ki a kamarai tagok számára a választási értesítést, ezzel egy időben valamennyi kamarai ügyfélszolgálaton kihelyezésre kerül a választási névjegyzék. Augusztus 29-ig adható be a választási bizottsághoz a választási jegyzékhez kapcsolódó fellebbezés, amelyet soron kívül, szeptember 2-ig bírál el a választási bizottság.

Augusztus 25-től szeptember 5-ig tart a jelölési időszak, amely keretében jelölő gyűléseken, ill. írásban jelölhetnek a vállalkozások kamarai tisztségekre személyeket.

Szeptember 19-én kerül sor a választásokra, valamennyi kamarai ügyfélszolgálaton várja a választási bizottság a vállalkozások képviselőit szavazni. A küldöttek, tagozati elnökségek és városi elnökségek választási eredményét az óvási időszakot követően, legkésőbb október 1-én közli a bizottság. Ekkor indul meg a második jelölési időszak immár a vezető tisztségviselőkre vonatkozóan, amely október 14-én zárul.

A tisztújító küldöttgyűlésre október 15-én kerül sor Baranya megyében. Várhatóan november végén, a megyei választások lezárultával kerül sor a nemzeti kamara tisztújítására, amelyen a megyei delegáltak döntenek a vezető tisztségviselőkről.

A választásokról további információkat a www.pecsikamara.hu honlapon, a kamarai ügyfélszolgálatokon ill. a kamara titkárától kaphatnak.

Csatolt állományok: