Üdvözöljük a

Innovációs termékeket az export piacokra! | Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

Innovációs termékeket az export piacokra!

Szerző: Erdős-Pohli Krisztina | 2017. január 24.

Megjelent a GINOP 2.1.6-16 Exportképes innovatív termékek fejlesztésének támogatása az innováció vezérelt exportbővítés érdekében című felhívás.

A pályázat célja a hazai vállalkozások versenyképességének és kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységének ösztönzése annak érdekében, hogy növekedjen az innovatív vállalkozások házon belüli termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztési tevékenysége, amelyek exportképes új, piacképes termékek, szolgáltatások és technológiák kifejlesztését eredményezhetik, és ezáltal hozzájárulnak a vállalati K+F+I aktivitás növekedéséhez.

 

A Felhívás keretéből azon projektek kaphatnak támogatást, amelyek illeszkednek a Nemzeti Intelligens Szakosodási Stratégia (továbbiakban Nemzeti S3)3 céljaihoz és szakosodási irányaihoz.

 

Önállóan támogatható tevékenységek

  1.  Ipari kutatás (maximum a kutatás-fejlesztési projekthez nyújtott támogatás elszámolható költségeinek 50%-
  2. Kísérleti fejlesztés

Önállóan nem támogatható tevékenységek:

 

  1. De minimis keretből: Projekt előkészítési tevékenység; Projektmenedzsment tevékenység; Vásárokon való részvétel tevékenység; Kötelezően előírt nyilvánosság biztosítása tevékenység
  2. Kutatási infrastruktúrához nyújtott beruházási támogatás keretében (maximum a projekt elszámolható költségeinek 45%-a): A projekthez szükséges épület építése, korszerűsítése, bővítése, átalakítása és a szükséges alapinfrastruktúra fejlesztése; Eszközbeszerzés; Meglévő eszközök átalakítása, továbbfejlesztése; Immateriális javak beszerzése; A beruházásra aktivált szolgáltatási tevékenységek.

Támogatást igénylők köre

 

mikro-, kis-, és középvállalkozások, illetve nagyvállalatok,

 

a) amelyek rendelkeznek legalább kettő lezárt (beszámoló/SZJA bevallással alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel (az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele),

b) amelyek, éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 250 fő volt,

c) amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei,

d) amelyek nem tartoznak az EVA hatálya alá.

e) a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben éves nettó árbevétele legalább 15 milliárd forint és legfeljebb 50 milliárd forint volt,

f) a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben összárbevételük legalább 50%-át exportból realizálták;

g) a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben a konszolidált (hazai és külföldi együttesen) foglalkoztatottak száma legalább 250 fő és legfeljebb 3 000 fő volt.

 

A támogatás mértéke, összege

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 200 millió forint, maximum 450 millió forint.

 

Támogatási kategória

 

 

mikro- és kisvállalkozás

 

középvállalkozás

 

nagyvállalkozás

 

Kutatás-fejlesztési projektekhez nyújtott támogatás

 

ipari kutatás

 

70%

 

60%

 

50%

 

 

ipari kutatás alábbi eseteiben:

ha a projekt eredményeit széles körben terjesztik

80%

 

75%

 

65%

 

 

 

kísérleti fejlesztés

 

45%

 

35%

 

25%

 

 

 

kísérleti fejlesztés alábbi eseteiben:

ha a projekt eredményeit széles körben terjesztik

 

60%

 

50%

 

40%

 

Csekély összegű támogatás (de minimis)

 

50%

 

Kutatási infrastruktúrához nyújtott beruházási támogatás

 

50%

 

 

A pályázatot online módon 2017. június 1-től-tól 2019. június 1-ig lehetséges benyújtani.

 

Amennyiben Ön pályázni szeretne, de nem tud eligazodni a pályázatok szövegeiben, megvan az ötlete, csak forrásra van szüksége, jelezze igényét a palyazat@pbkik.hu e-mail címre. A kamara ezt követően kiközvetíti Önt azokhoz a megbízható pályázatíró vállalkozásokhoz, melyek szerepelnek az adatbázisban, valamint felhívja a figyelmét az igényeinek megfelelő pályázatokra.

Kiíró: Nemzetgazdasági Minisztérium
Beadási határidő: 2019. 06. 01.
Kapcsolódó anyagok: